Extra bekostiging personeel PO 2019-2020

Bijzondere bekostiging

Het is voor schooljaar 2019-2020 wederom mogelijk om een beroep te doen op extra bekostiging binnen de Regeling bekostiging personeel PO 2019-2020 voor de aanwezigheid van Roma- of Sintikinderen of kinderen van ouders die een trekkend bestaan leiden.

In hoofdstuk 6 is de Bijzondere bekostiging opgenomen.

Artikel 31. 

  • Het bevoegd gezag van een basisschool die voor 1 april 2020 wordt bezocht door 4 of meer leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti, ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding.
  • De bekostiging voor zowel personeel als voor materiële instandhouding, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 3.122,00 per ingeschreven leerling met een culturele achtergrond van de Roma of Sinti.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de ouderverklaring. Zodra deze beschikbaar is zal deze geplaatst worden en informeren we daarover via de nieuwsbrief.

Artikel 32. 

Het bevoegd gezag van een basisschool waar:

  • leerlingen zijn ingeschreven die verblijven in een internaat of pleeggezin en van wie de vader of moeder het schippersbedrijf uitoefent of heeft uitgeoefend of leerlingen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden als bedoeld in het Besluit trekkende bevolking WPO, waarvoor als gevolg van de wijziging van de gewichtenregeling een lager gewicht is vastgesteld dan het geval zou zijn geweest indien de gewichtenregeling was toegepast, zoals deze luidde voor 1 augustus 2006, en
  • het schoolgewicht daardoor lager is vastgesteld, ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging, indien de aanvraag voor 1 oktober 2019 is ontvangen.

Bekijk de regeling
Meer informatie op de website van DUO (inclusief ouderverklaring)

© 2019 OWRS. Realisatie door 2manydots