Bijzondere bekostiging schooljaar 2017 – 2018

Via de Regeling bekostiging personeel PO 2017 – 2018 kunnen scholen die worden bezocht door 4 of meer leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti extra bekostiging ontvangen.

 

In deze regeling van 17 maart 2017  zijn de bekostigingsbedragen voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld. Artikel 28 geeft informatie over de bijzondere bekostiging voor zigeunerkinderen en Artikel 29 over leerlingen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden.

© 2019 OWRS. Realisatie door 2manydots