Nieuwe versie ouderverklaring

Nieuwe versie ouderverklaring

Door de landelijke ondersteuning OWRS is samen met scholen en organisaties in beeld gebracht waar knelpunten zijn ontstaan, wat er aangepast zou kunnen worden, hoe middelen op verschillende locaties worden ingezet en welke wettelijke eisen worden gesteld aan een formulier om bekostiging aan te kunnen vragen. Het ministerie van OCW heeft mede op basis van de vragen en voorstellen tijdens deze bijeenkomst gewerkt aan een nieuwe versie van de ouderverklaring. Daarnaast is uitgezocht of ook het meenemen van de gegevens in het aanmeldformulier voldoende is.

Het resultaat is dat er een nieuwe versie is verschenen van de ouderverklaring en dat per direct ook gebruik kan worden gemaakt van een aanmeldformulier. U kunt deze hieronder downloaden.

Ouderverklaring
Aanmeldformulier
Meer informatie op website DUO

 

 

Downloads

De ouderverklaring moet u niet toesturen bij uw aanvraag, deze bewaart u in uw eigen administratie.

 

 

© 2023 OWRS. Realisatie door 2manydots