Berekening van aanvullende bekostiging verandert vanaf schooljaar 2019-2020

Onderwijsachterstandenbeleid

In het primair onderwijs wordt aanvullende bekostiging toegekend voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Dit onderwijsachterstandenbeleid is gewijzigd, waardoor vanaf schooljaar 2019-2020 de berekening van deze aanvullende bekostiging verandert.

Verplichte ouderverklaring vervalt

Vanaf 1 augustus 2019 is het niet meer nodig om bij de inschrijving van leerlingen te kijken naar het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers. De verplichte ouderverklaring en het bepalen van een ‘gewicht’ vervalt hierbij. Dit betekent dat u niet meer via het SBB een indicatie hoeft aan te vragen voor het gevolgde onderwijs van de ouders/verzorgers in het buitenland.

Achterstandsscore

In het nieuwe beleid bepaalt de onderwijsachterstandenindicator van het CBS een achterstandsscore per basisschool. Het bedrag per eenheid achterstandsscore wordt jaarlijks in de Regeling bekostiging personeel PO bekendgemaakt. Het bedrag voor schooljaar 2019-2020 is per eenheid achterstandsscore € 523,71. Dit bedrag en het aantal ingeschreven leerlingen op de teldatum 1 oktober zijn van invloed voor de berekening van deze aanvullende bekostiging. De achterstandsscores zijn op 11 februari 2019 door het CBS gepubliceerd.

Meer informatie over de overgangsregeling
© 2020 OWRS. Realisatie door 2manydots