Aanvragen extra laptops en tablets voor tegengaan onderwijsachterstand in tijden van corona

Deadline aanvragen: 15 december

Onderwijsminister Arie Slob stelt opnieuw 3 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van devices, zoals laptops en tablets, in de strijd tegen onderwijsachterstanden in tijden van corona. De apparaten zijn met name bedoeld voor po- en vo-scholen (inclusief sbo en vso) die vanwege hybride onderwijs en les op afstand extra devices nodig hebben. SIVON zal opnieuw de devices inkopen en verspreiden.

De coronacrisis is een uitzonderlijke situatie waardoor een extra beroep op scholen wordt gedaan. Er is nu tijdelijk meer behoefte aan devices op school voor hybride lesvormen en les op afstand. De extra middelen zijn bedoeld voor po- en vo-scholen, inclusief sbo en vso, die hiervoor extra devices nodig hebben, maar daar zelf niet in kunnen voorzien. Zij kunnen deze apparaten gebruiken om leerlingen te helpen die vanwege corona thuis onderwijs krijgen maar geen laptop of tablet hebben. Met name de leerlingen die een groter risico lopen op onderwijsachterstanden.

Lees in dit artikel de voorwaarden
© 2021 OWRS. Realisatie door 2manydots